З архівів, щоб не припадали пилом. Частина 3 - Україна Incognita
Україна Incognita » Сторінка авторів » Андрій Ребрик » З архівів, щоб не припадали пилом. Частина 3
Андрій Ребрик

Голова Закарпатського обласного осередку Пласту-НСОУ, член Головної Пластової Булави, філолог

З архівів, щоб не припадали пилом. Частина 3

Другому з’їзду народовецької молоді в Мукачеві
ДРУГОМУ З’ЇЗДУ НАРОДОВЕЦЬКОЇ МОЛОДІ В МУКАЧЕВІ
 
Подається за: «Пробоєм», 1934. – № 7. – С. 100-103
 
Зближається 1 липня, день, коли народовецька молодь Підкарпаття з’їдеться на свій II з’їзд до Мукачева. Багато газет писало про цей з’їзд, багато було порад, багато вимог, а також і багато очікувань від нього. Кожна газета ставила свої вимоги.
 
Ми вповні віримо нашій молоді, що вона свої завдання виконає якнайкраще, адже вже зрозуміла потребу нашого народу, після якої буде поступати й на з’їзді.
 
Ми бажаємо з’їзду успіху і пропонуємо резолюції II з’їзду народовецької молоді Підкарпаття, що відбудеться 3 липня 1934 р. в Мукачеві таке:
 

1. Загальні:

 
1. II з’їзд народовецької молоді Підкарпаття стверджує з радістю зріст визвольної ідеології та посилення чинної боротьби проти всіх ворогів на всіх українських землях за осягнення найвищого національного ідеалу.
 
2. II з’їзд схиляє голову перед пам’яттю тих, що за волю й честь українського народу віддали свою кров і своє життя.
 
3. II з’їзд пересилає гарячий привіт тим, що за національну справу поневіряються по засланнях і тюрмах, і тим, що за неї далі ведуть жорстоку незломну боротьбу та висловлює тверду віру в їх близьку перемогу.
 
4. ІІ з’їзд заявляє, що ЧСР, до якої добровільно прилучилося українське Підкарпаття, за 15 літ не додержали своїх зобов’язань супроти нього, обернулася у фактичного пана нашої землі.
 
5. II з’їзд констатує, що влада спекулює на гаслі автономії для Підкарпаття, переводячи свою імперіалістичну політику та заявляє, що ніякі пародії прав українського народу не задовільнять його та не спинять на шляху до осягнення його найвищої цілі.
 
6. II з’їзд домагається негайного прилучення до Підкарпаття тих земель під Словаччиною, де проживає компактною масою понад 200.000 українців.
 
7. II з’їзд констатує порозуміння між собою всіх ворогів України, що виявляється у різних пактах, а, зокрема, відкидає визнання СССР владою ЧСР та проголошує, що український народ ніколи не погодиться з актами, створеними поза його волею.
 
8. ІІ з’їзд відкидає з обуренням міжнародну торгівлю землями українського народу, польсько-угорські ревізіоністичні посягання на них, як також бундючні власницькі заяви чеських політиків та проголошує, що єдиним господарем Підкарпаття є український народ.
 
 

2. Політичні:

 
1. Визнаючи непереможну силу національної ідеї, З’їзд стверджує, що причиною краху наших національних змагань були ворожі духу нашого народу, розладнуючі силу нації, руйнуючі її єдність ідеї марксизму, комунізму, класової боротьби та інтернаціоналізму й споріднені з ними ідеї. Тому З’їзд закликає молодь стрясти з себе рештки цієї отруйної омани й стати на шлях націоналізму – шляхетної сили, яка сама скріпить українську націю внутрі та зміцнить її ззовні. З’їзд закликає молодь валити рештки червоних поганських перунів, закликає роздувати світле полум’я ідеї націоналізму.
 
2. Визнаючи боротьбу підставою життя, З’їзд закликає українську молодь порвати з пасивністю, спокоєм, рабським страхом, сумом та плачем, а плекати в собі дух боротьби, динамізму, активності та агресії.
 
3. З’їзд висуває гасло власних сил та плекання сильної волі серед молодих борців за майбутнє українського народу, тільки єдина збірна, воля всієї нації піднесе її до рівня творців світової історії.
 
4. II з’їзд стверджує, що Москва найзлочиннішими засобами, враховуючи виморювання голодом мільйонів людей, намагається зламати силу українського народу та його могутню волю до власної державності.
 
5. II з’їзд констатує, що Польща ганебними законами, гнітом, кровавим терором, шибеницями, тюрмами й «пацифікаціями» намагається спинити непереможний рух українського народу на західних землях.
 
6. II з’їзд стверджує, що Румунія сплюндрувала вікові культурні та економічні надбання українського населення Буковини та Бессарабії і зухвалою денаціоналізаційною політикою рятує себе перед неминучою втратою захоплених земель українського народу.
 
7. З’їзд закликає дати належний опір галапасуванню серед українського народу чужих політичних партій та осуджує прислужницьку роль в них українців.
 
8. З’їзд закликає український народ покласти край кривдницькій роботі московсько-угорських наймитів, підтримуваних для розбиття його сил чужими урядовими чиновниками.
 
9. З’їзд, зокрема з обуренням, відкидає негідні спроби тих же чиновників і в тих же цілях, штучно створити з нашого населення якусь окрему «підкарпатську націю», бо Підкарпаття заселяє частина великого українського народу.
 
10. З’їзд стверджує, що наші парламентарні представники та представники в органах місцевої самоуправи не заступають у належний спосіб інтересів українського народу Підкарпаття та навіть в більшості не належать до української національності і ведуть політику ворожу інтересам українського народу. Тому З’їзд взиває українське населення Підкарпаття вибирати таких заступників, що будуть боротися за добро української нації.
 
11. З’їзд вважає, що тільки самостійна українська політика, оперта на волі й силі українського народу Підкарпаття та узгіднена з політичними прямуваннями всієї української нації, поведе його до кращого майбутнього.
 
12. З’їзд вважає необхідним негайне створення організації, що буде заступати незалежну українську політику.
 
13. Будучи в ситуації, коли гімном і гербом українців є загальноукраїнський національний гімн і герб, З’їзд вимагає респектування їх, а також і синьо-жовтого прапору, закликаючи українців Підкарпаття весь час маніфестувати це становище.
 
14. З’їзд домагається усунення з адміністративного апарату чужого елементу та заміни його українським.
 
15. З’їзд вимагає, зокрема, усунення з державних посад московських емігрантів, що на українській землі працюють проти українського народу, як також усунення їхніх прислужників з-поміж автохтонів та їхніх прихильників з-поміж інших народностей.
 
16. З’їзд домагається введення у всіх урядах Підкарпаття як урядової української мови та обов’язкового вживання її у всіх урядових друках і публічних написах.
 
 

3. Соціально-економічні:

 
1. З’їзд стверджує, що політика влади на Підкарпатті є політикою зиску та господарчого зубожіння, наслідком якої є нечувана біда українського населення.
 
2. З’їзд констатує, що після п’ятнадцяти років цього режиму соціально-економічний стан українського народу жахливий, а українське селянство, виснажене податками, убожіє і пролетаризується, сільське й міське робітництво позбавлене верстатів праці, терпить нужду, а Верховина постійно голодує.
 
3. З’їзд домагається негайної прямої допомоги бідуючому українському населенню Підкарпаття.
 
4. З’їзд вимагає припинення безоглядної політики влади на Підкарпатті, зниження податків та інших державних тягарів.
 
5. З’їзд домагається негайної парцеляції державних та приватних великих маєтностей на Підкарпатті і передання їх без викупу безземельному та малоземельному селянству.
 
6. З’їзд вимагає видалення з Підкарпаття робітників-чужинців, які витісняють наших робітників з інших країв.
 
7. З’їзд домагається створення робочих місць на громадських роботах: при будові доріг, регуляції рік і т. п., для безробітного підкарпатського населення.
 
8. З’їзд стверджує, що остаточне соціальне та економічне визволення буде здійснено самим українським народом та закликає українське населення до розбудови власних верстатів праці.
 
9. З’їзд взиває до розбудови національної кооперації всіх родів, як теж до боротьби з чужим зиском, шляхом закладання приватних українських підприємств.
 
10. З’їзд закликає українців до торгівлі, щоб усунути безоглядний зиск нашого народу жидівсько-угорсько-чеським елементом.
 
11. З’їзд, вважаючи справу господарського піднесення нашого народу загальнонаціональною, закликає всіх українців до посиленої праці на цьому полі та протестує проти спекуляції на господарській акції поодиноких чужих і ворожих нам партій.
 
 

4. Культурні:

 
1. З’їзд заявляє, що культурне будівництво на Підкарпатті мало й матиме за основу самобутню українську національну культуру та відбиватиме сучасні духовні прямування цілості українського народу, тому З’їзд відкидає чужу, московську, угорську, чеську чи інтернаціональну культурну асиміляцію Підкарпаття.
 
2. З’їзд, усвідомлюючи важливість культурної ділянки для цілості національного життя, вважає пекучим наказом часу всебічну розбудову національної української культури на Підкарпатті.
 
3. Визнаючи велике значення позашкільної освіти, З’їзд закликає українську молодь до організації «Просвіти», курсів, дитячих захоронок, садків і т. п. та до пильної праці в них.
 
4. Вважаючи виховання молоді важливим чинником культурного та загальнонаціонального поступу, З’їзд вимагає організацію освітньої справи на Підкарпатті на засадах, що забезпечують національне виховання молодого покоління.
 
5. З’їзд домагається впровадження однорідної шкільної системи щодо мови й навчання, за думкою єдиноправильних українських жадань, та введення фонетичного українського правопису.
 
6. З’їзд вимагає добудови закладів для українського нижчого й середнього шкільництва, які б відповідали чисельності українського населення, зокрема, домагається заснування української гімназії в Бичкові та горожанських шкіл в Драгові та Нересниці.
 
7. З’їзд домагається переведення навчання у всіх школах з російською мовою, наприклад, у гімназії та вчительській семінарії в Мукачеві, на мову українську.
 
8. З’їзд домагається відкриття української середньої господарчої школи в Мукачеві.
 
9. З’їзд домагається розбудови сітки фахових шкіл та поширення кооперативної освіти серед молоді, зокрема встановлення як предмета науки кооперації при торгівельних школах.
 
10. З’їзд вимагає заснування українського університету та української політехніки в Ужгороді, перенесення в Ужгород і належної розбудови Українського вільного університету, Українського високого педагогічного інституту в Празі й Української господарської академії в Подєбрадах.
 
11. З’їзд домагається негайного усунення зі шкільного апарату московських емігрантів та місцевих москофілів і їх протекторів та вимагає замінити їх українським елементом.
 
12. З’їзд, натомість, протестує проти руйнування нашого шкільництва усуванням зі шкіл учителів-українців, що не є міщанами й заміна їх чужинцями, вважаючи це злочином проти нашого народу, бо хоч вони не міщани ЧСР, то як люди того самого народу, що й ми, мають право жити й працювати на українській землі.
 
13. З’їзд протестує проти використовування урядовою шкільною політикою підкарпатських меншин як опертя для чехізації нашої землі.
 
14. З’їзд домагається ліквідації штучно розбудованого чеського шкільництва, невідповідного до потреб Підкарпаття, а також усунення чеських професовів з українських шкіл і заміну їх українцями.
 
15. Визнаючи постать Духновича щирим сином українського народу, З’їзд рішуче протестує проти прикривання його іменем москвофільської політики, що руйнує єдність нації й гальмує її розвиток.
 
16. З’їзд, визнаючи важливість релігійного виховання народу, стверджує, що церква на Підкарпатті не все йде згідно з потребами української нації, а, зокрема стверджує, що православ’я на Підкарпатті використовують москалі для розкладу й розбиття української національної енергії.
 
17. З’їзд закликає українське населення не піддаватися намовам до роздору та звертається до церковної ієрархії із закликом зрозуміти потреби часу й разом зі своїми вірниками йти до спільної мети.
 
18. З’їзд закликає українське духовенство по селах допомагати народним просвітним та господарчим стремлінням, бути справжніми пастирями своїх вірних.
 

5. Фізично-виховні:

 
1. Вважаючи спорт могутнім засобом морального, суспільного та фізичного виховання народу, з’їзд жадає від української молоді, щоби вона була міцною не тільки духом, але й тілом, бо тільки сила духа, з’єднавшись із силою фізичною відповідно організованих і просякнутих сильною волею одиниць, принесе нам перемогу; тому З’їзд закликає молодь вливатися до вже існуючих та організувати нові центри фізичної культури – руханкові, спортивні, пластові, сокільські, січові і т. д., і поширювати їх у широких масах української нації.
 
2. Стверджуючи нищення духовного й фізичного здоров’я та матеріального добробуту широких верств нашого народу на Підкарпатті алкоголізмом та іншими наркотиками, З’їзд закликає молодь вести активну, рішучу боротьбу з цим злом, даючи власний приклад цілковитим стримуванням себе від вживання алкоголю та тютюну.
2013-05-31 14:11:00
   


  • Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар