Юрій Барабаш. Просторінь Шевченкового слова - Україна Incognita
Україна Incognita » TOP-книг, які варто прочитати » Юрій Барабаш. Просторінь Шевченкового слова

Юрій Барабаш. Просторінь Шевченкового слова

Шевченкознавчий дискурс, презентований у книзі, спирається на такі домінанти, як текст і контекст, діахронія та синхронія, знак і образ, бінарна опозиція та ін.

Праця розрахована на фахівців-філологів, викладачів і студентів навчальних закладів гуманітарного профілю, а також на читачів — шанувальників Шевченкової поезії.

««Просторінь Шевченкового слова» - книга вочевидь підсумкова у науковій творчості Юрія Барабаша-шевченкознавця. По суті, вона є заключною частиною дослідницької трилогії ученого, початок якої поклала монографія «Коли забуду тебе, Єрусалиме…/ Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії». Другою частиною слід вважати дослідження «Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма» (2004 р.). Наукові ідеї, апробовані в ньому, тепер знайшли своє продовження у нових студіях про просторінь Шевченкового слова. Міркування про історіософію, націософію та релігійно-етичні засади Тараса Шевченка суттєво доповнено студіями про мотиви любові, слова, самотності, помсти, смерті у творчості поета.

Ю. Барабаш поставив за мету «ввести в рамці шевченкознавчого дискурсу методологію структурно-семантичного аналізу» - і це завдання послідовно реалізовано в дослідженні. Центральним у ньому є «концепт поетичного тексту». Вельми педантичний у питаннях методології, автор уже на самому початку розставляє крапки над «і», з’ясовуючи сутність дефініцій. «Текст» він трактує як «внутрішньо цілісну послідовність висловлювань, які мають знакову природу, містять у собі певну інформацію й об’єднані спільним семантичним полем». При цьому між текстом і твором не виставляється якийсь кордон: ідеться про діалектичну двоєдність «текст/твір».

На діахронному рівні аналізу Шевченкових текстів Ю. Барабаша цікавить передусім динаміка наскрізних мотивів, їх трансформація і зв’язок із поза текстовими структурами та реальним контекстом».

Володимир Панченко, літературний критик, літературознавець, доктор філологічних наук

Зміст:

Впровід

1. Часопросторінь історії

2. Просторінь екизстенції

3. Просторінь тексту й контексту

Прилога

Юрій Барабаш. Просторінь Шевченкового Слова. [ред. Володимир Панченко]. — К.: Темпора, 2011. — 510 с.

ISBN: 9786175690246


 

 

   

  • Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар