Віктор Горобець. «Волимо царя східного...» - Україна Incognita
Україна Incognita » TOP-книг, які варто прочитати » Віктор Горобець. «Волимо царя східного...»

Віктор Горобець. «Волимо царя східного...»

У книжці київського історика Віктора Горобця зусебіч досліджено один із найскладніших і найсуперечливіших сюжетів в історії російсько-українських відносин Нового часу: взаємини Русі-України та Русі-Московії, Гетьманату та держави Романових від середини XVII до кінця XVIII століття, коли Єкатерина II остаточно зліквідувала українську автономію. Автор зосередився на підвалинах і політико-правовому наповненні цих стосунків, логіці міжнародних відносин у Східній Европі, соціяльно-політичних трансформаціях усередині Гетьманату, що посутньо сприяли інкорпоруванню України в Росію. Спираючися на широку джерельну базу, історик реконструює, наскільки документи це йому дозволяють, сприйняття суспільно-політичних і культурних реалій тогочасними українськими та російськими елітами, прагнучи зрозуміти внутрішню мотивацію учасників подій, які за короткий час перетворили Росію з марґінального в історії України-Руси чинника на один із головних її пріоритетів і зрештою призвели до переяславських домовленостей. Дослідник аналізує юридичні аспекти угоди 1654 року, цілі та дипломатичну риторику московської політики Богдана Хмельницького, докладно розглядає ідеологічні передумови та історичні прецеденти утвердження царської протекції над Україною, зрештою, зовнішньо- та внутрішньополітичні контексти й наслідки українсько-російського союзу, обопільні проєкти його ревізії, колізії суперництва Москви та Чигирина, перебіг російсько-польсько-кримських змагань за Україну в другій половині XVII століття й українсько-російської війни 1688 року та подальший політичний, правовий і соціокультурний статус України-Малоросії в системі російської лояльности. Ґрунтовний аналіз української політики Пєтра I дає змогу зреконструювати мотиви переорієнтації Івана Мазепи та причини й обставини занепаду Гетьманату в «післямазепинську» добу.

Джерело: Критика

Зміст

Частина перша

Переяславська угода 1654 року в аспектах історії, ідеології, дипломатичної риторики та політичних практик

Розділ 1

Русь-Україна та Русь-Московія

на початку раннього Нового часу.................................13

Розділ 2

Політичні цілі та дипломатична риторика московської політики Богдана Хмельницького......22

Розділ 3

Правова форма та політичний зміст угоди

з царем 1654 року................................................................39

Розділ 4

Ідеологічні передумови та історичні прецеденти утвердження царської протекції над Україною.......46

Частина друга

Українсько-російський союз 1654 року у зовнішніх і внутрішніх випробуваннях

Розділ 5

Міжнародні наслідки Переяславської угоди: перегрупування 1654 року......................................53

Розділ 6

Зовнішня політика Гетьманату в роки

Першої Північної війни....................................................65

Розділ 7

Політична дихотомія Москва-Чигирин

у 1656-му - першій половині 1657-го років..............81

Розділ 8

Українсько-російське суперництво

на землях Південно-Східної Білорусі.........................92

Розділ 9

Спроби ревізії домовленостей 1654 року: козацький та московський варіянти..........................112

Розділ 10

Зовнішні та внутрішні аспекти

українсько-російського розриву 1658 року.............131

Розділ 11

«Переяславська рада-ІІ»

як спроба реваншу Москви...........................................159

Розділ 12

Російсько-польсько-кримські змагання

за Україну початку 60-х років XVII ст......................187

Розділ 13

Роль російського чинника в наростанні політичного протистояння

на Лівобережжі в 1661-1663 роках............................215

Розділ 14

Московський інкорпораційний

проєкт 1665 року...............................................................234

Розділ 15

Українсько-російська війна 1668 року

та компромісні можливості сторін

при її завершенні...............................................................254

Розділ 16

Політико-правовий та соціокультурний

статус України-Малоросії в системі

російської лояльности ....................................................263

Частина третя

Українська автономія та російський централізм епохи становлення й розбудови імперії

Розділ 17

Політичний вибір гетьмана

Івана Мазепи 1708 року.................................................273

Розділ 18

Російська політика щодо України

в «післяполтавську» добу ..............................................278

Розділ 19

Пьотр І і поширення колеґіяльної

реформи в Україні ............................................................287

Розділ 20

Малоросійська колеґія

при владі в Гетьманаті: опозиція

та конформізм старшини ...............................................306

Розділ 21

Реформування політико-адміністративного устрою Гетьманату в 1720-х роках..............................337

Розділ 22

Передумови й межі лібералізації

урядової політики Росії щодо української

автономії в другій половині 1720-х -

на початку 1730-х років..................................................409

Епілог

Тенденції розвитку взаємин

Гетьманату та російської династії

в 30 60-х роках XVIII ст................................................421

Висновки.............................................................................431

Покажчик

ISBN 966-7679-89-6

   

  • Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар