TOP-книг, які варто прочитати - Україна Incognita
Україна Incognita » TOP-книг, які варто прочитати

TOP-книг, які варто прочитати

Ледви чи є на світі, крім українського народу, другий народ, якому довело ся би вести боротьбу за своє народнє імя, якому важив ся би хтонебудь заперечувати права до його народного імени. А бореть ся наш народ за своє імя не від нині та й від учора: се боротьба цілих століть, цілих людських поколінь...
Один із найвидатніших картографів XVII ст. Боплан створив перший варіант генеральної карти України 1639. Ця рукописна карта Tabula Geographica Ukrainska (Українська географічна карта, 44,5×62,5 см, масштабу 1:1500000) міститься в рукописному атласі Ф. Ґетканта і на ній відображено 275 назв населених пунктів, 80 назв річок, 4 острови, 13 порогів, 4 лісів, 2 назви морів. Нині зберігається у Військовому архіві у Стокгольмі. Перше видання генеральної карти України Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina...
Наприкінця свого життя Іван Лисяк-Рудницький виношував ідею написати книгу «Формування української нації: історія та інтерпретації». Хронологічно ця робота мала обіймати весь історичний розвиток України - від античності аж до післявоєнної (після 1945 р.) доби. Події української історії у ній мали бути поміщені в загальний східноєпровейський та євразійський контексти... Центральною темою мала бути формування новітньої української нації, з оцінкою соціальних, політичних та інтелектуальних факторів, які визначали цей процес.
Міжнародна політика до 1917 р. не згадувала Карпатської України, не звертала уваги на її центральне та стратегічне положення і знала дуже мало про неї. Навіть сама царська Росія, що вважала себе "покровителькою поневолених слов'янських народів", не була зацікавлена долею "Угорської Руси" (під цією назвою була тоді вона відома в Росії), і в 1914-17 рр., коли царський уряд заявив свої післявоєнні аспірації на Галичину, на Царгород і т.д., про "Угорську Русь" не говорив....
У 1977-1978 роках членів Групи ще судили за політичними статтями Кримінального кодексу УРСР. Для членів це не було ані пониженням, ані зневагою, а навпаки - вони були горді, що зуміли відокремити себе від злочинного режиму і цілої російсько-радянської системи.
Життєвий шлях Дмитра Вишневецького тісно пов'язаний із формуванням і кристалізацією нової української суспільно-політичної сили - українського козацтва. У цьому аспекті можна вважати часи, в які він проживав і діяв, переломними в українському історичному процесі...
Історія народу-нації - це є історії тої території, яку цей нарід займає. Завданням науки і є вияснення о скільки кожен з цих народів, живших на нашій території, передав нам свою спадщину, свою кров, тобто, фізичну і психічну структуру, о скільки брав участь і в стовернню тої чи іншої культури...
Від кількох років українська громадськість на Заході і західне суспільство мають змогу знайомитися з документами боротьби українського народу і репресій на Україні. Ці документи пробиваються на Захід з українських земель, де вони поширені у формі т.зв. захалявної літератури...
Автентичні документи, які розкривають політику і методи праці совєтської влади в Україні, надруковані в цій книжці, є незаперечними фактичними доказами злочинів російсько-комуністичної окупаційної влади на нашій Батьківщині...
Багато дечого може оповідати дід своїм онуком чого тепер вже не можна бачити. Хто, наприклад, з молодих людей на власні очі бачив те, що діялось в часах панщини? На тих самих місцях, по тих самих селах і містах були цілком інкаші порядки; життя йшло зовсім не так, як тепер.

   
  • Останні коментарі

    Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар