TOP-книг, які варто прочитати - Україна Incognita
Україна Incognita » TOP-книг, які варто прочитати

TOP-книг, які варто прочитати

В історії кожного поневоленого народу велику ролю відіграє традиція. Пам'ять про колишнє самостійне державне життя, про геройські діла своїх предків, не дають такому народові засимілюватися з іншими народами, не дають запрягти себе до воза чужої державності. Всі його змагання спрямовані на відзискання - хоч би ціною найбільших жертв - втраченої незалежності. Ми бачили на власні очі, як історична традиція не дала винародовитися полякам, чехам та іншим народам під чужими займанщинами і допомогла їм відбудувати наново свою державність...
Були перші дні вересня 1939 року. Львівська в'язниця була набита політичними в'язнями. Ми вже знали про вибух німецько-польської війни, але ніколи не думали, що вона так швидко закінчиться. Німецькі літаки над Львовом і бомбардування львівського двірця ще нам нічого не говорили.
Автори розглядаються історію оподаткування сільського населення України у XVII – середині XIX ст., висвітлюють процеси структуризації та еволюції різних груп сільських мешканців у взаємозв'язку з їхніми фіскальними зобов'язаннями.
У книзі висвітлюються причини, хід і наслідки Віденської відсічі, одного з найбільших військово-політичних конфліктів ранньомодерної історії світу. У битві з турками за тогочасну політичну столицю Європи 12 вересня 1683 року українські козаки, шляхтичі, священики, міщани й селяни з України-Русі (Львівщини, Белзчини, Холмщини, Підляшшя, Тернопілля, Волині, Поділля та Київщини) складали 2/3 війська на чолі з королем Речі Посполитої Яном III Собеським та допомогли об'єднаним військам Австрії, Німеччини й Польщі здобути історичну перемогу.
Збірка знайомить нас з соціальним та етнічним походженням, сімейним і майновим станом, рівнем освіти, службовою кар’єрою шляхти, розкриває механізм політики Російської імперії щодо інкорпорації української шляхти до складу російського дворянства та відношення самої шляхти до цієї політики.
Книга присвячена одній з маловідомих для сучасного читача подій вітчизняної воєнної історії — перемозі під Конотопом в 1659 році об'єднаного козацько-татарського війська над московським. Автор у популярній формі виклав сучасні наукові уявлення про перебіг українсько-московської війни та самої битви, уточнив відомості щодо складу та чисельності сторін. Книга багато ілюстрована, супроводжується кольоровими реконструкціями військових строїв того часу.
Народ, що виявляє такі докази спротиву і патріотизму, народ, який показує такі прекрасні героїчні чини - не можу зникнути у рабстві. Те ярмо, що йому доводиться терпіти, хоч би яке воно не було тяжце, ніколи його не задавить. Ані гармати, на розстріли, ні переслідування, ані вигнання - не знищать подібні живучости.
Книга Тадеуша Кісєлевського - це детальне дослідження найзнаковіших подій історії Польщі у Другій світовій війні, а саме катинської трагедії та вбивства генерала Сікорського. Свої дослідження автор провів на базі російських та британських архівів.
Видання представляє опис та зображення одягу, озброєння і спорядження піхотинців у війську українських гетьманів XVII -початку XVIII ст. Читач зможе не лише уявити собі, як виглядали тогочасні реєстрові козаки та європейські солдати в Україні, а й спробувати самостійно реконструювати для себе відповідний військовий стрій та озброєння. Розраховане на всіх, хто цікавиться історією повсякдення, побутовою культурою та військово-історичною реконструкцією.
Для нас, українців, в'язнів німецьких концентраційних таборів, недобитих і недостріляних, прийшов час довго очікуваної волі. Незабутні хвилини визволення були не тільки відчуттям того, що ми знову стали людьми, вони для нас були найдорожчі ще й тим, що ми повернули собі наше національне ім'я...

   
  • Останні коментарі

    Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар