TOP-книг, які варто прочитати - Україна Incognita
Україна Incognita » TOP-книг, які варто прочитати

TOP-книг, які варто прочитати

Книга висвітлює сенс життя в різних його проявах, тобто у ставленні людини до ближнього, суспільства й Бога. Ідеться про чинники, що впливають на тілесне й духовне життя: чесноти й пороки, почуття й цінності тощо. Книга задумана як орієнтир для поведінки кожної людини за різних умов. Йоганнес Гессен висвітлює сенс життя з філософського погляду. Оскільки Католицька Церква в Німеччині, до якої належав автор, чинила сильний спротив націонал-соціалістичному світогляду, диктаторська влада позбавила його посади професора філософії в університеті в Кельні.
У 12-му виданні вперше опубліковано всі відомі звернення холодноярців за 1919 – 1921 рр., які підтверджують документальність твору. В додатках читач зможе знайти і свідчення очевидців про московські злочини в України, нові дослідження про отаманів Клепачів, Олександра Квашу, Прокопа Пономаренка, інших повстанців, нарис про долю Лариси Янг, дочки Юрія Горліса-Горського, матеріал про вшанування отаманів Василя Чучупака, Пилипа Хмари, Чорного Ворона (Миколи Скляра), Ларіона Загороднього їхніми духовними нащадками
«Просторінь Шевченкового слова» - книга вочевидь підсумкова у науковій творчості Юрія Барабаша-шевченкознавця. По суті, вона є заключною частиною дослідницької трилогії ученого, початок якої поклала монографія «Коли забуду тебе, Єрусалиме…/ Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії». Другою частиною слід вважати дослідження «Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма» (2004 р.). Наукові ідеї, апробовані в ньому, тепер знайшли своє продовження у нових студіях про просторінь Шевченкового слова.
"Що означає слово "націоналізм"? Де шукати витоків цього поняття та яка його історія? Кому зобов’язаний український народ (а отже – Україна) своєю державністю? Якими є сценарії розвитку нашої країни найближчим часом та яка роль у цьому "свідомих українців" – "націоналістів"? Відповіді на ці та багато інших запитань ви можете знайти у книзі відомого історика Кирила Галушка.
У книзі висвітлюється культурологічний досвід трансформації європейської філософії ІІІ тисячоліття, яка після краху формалістичної методології науки усвідомила, що світоглядним дороговказом розуміння нової цивілізації може бути імператив людини в усій неосяжності її душі, таїни долі та жадоби до вищих цінностей, що є можливим тільки через культуру.
В томі, що продовжує цикл видань "Критики", присвячених історії польсько-українських стосунків (як-от збірник "Простір свободи. Україна на шпальтах паризької "Культури"" чи воєнний щоденник Анджея Бобковського "Війна і спокій"), вміщено вибране листування редактора паризького часопису "Культура" Єжи Гедройця (1906-2000) з емігрантами-українцями - науковцями, літераторами, громадськими діячами.
Амфітеатр українського інтелекту, української думки, українського духу понині не збудовано. Отої самодостатньої в своїй історичності, округлості, у своїй архітектурно-композиційній завершеності арени (чи правильніше арен) для загальнонаціональних дискусій і форуму (форумів) для елітарної думки ми не маємо на сьогодні.
До першого тому видання творів відомого українського історика, мислителя і громадського діяча Михайла Брайчевського увійшли два монографічних дослідження з історії Київської Руси. Монографії, що увійшли до 2-го тому«Вибране», висвітлюють близькі за часом події переддержавного періоду історії східних слов'ян та їхніх сусідів, а також періоду Руси початкової, яку автор називає Аскольдовою Руссю.
Методика аналізу суспільних устроїв, викладена автором у книзі, дозволяє порівнювати різні нації-держави й давати досить точні прогнози їхнього подальшого розвитку. У спеціальному додатку до третього українського видання "Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років" міститься панорамне бачення минулого і перспектив становлення незалежної демократичної України.
У книзi публiкуються доповiдi про Україну британського журналiста Ланселота Лоутона – одного iз засновникiв та активних членiв створеного в 1935 роцi у Великiй Британiї Англо-українського комiтету – “Українське питання” та “Україна: найбiльша проблема Європи”. Матерiали доповiдей були опублiкованi в британських виданнях i вiдбивають погляди автора на iсторiю українського народу з найдавнiших часiв, його боротьбу за незалежнiсть, а також роздуми щодо ролi й мiсця України в європейськiй сiм’ї народiв.

   
  • Останні коментарі

    Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар