TOP-книг, які варто прочитати - Україна Incognita
Україна Incognita » TOP-книг, які варто прочитати

TOP-книг, які варто прочитати

У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичной портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини - другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі міжнародних відносин у центрально-східному регіоні Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького. Розраховано на фахівців-істориків, викладачів і студентську молодь, широкий читацький загал
Ця книга є першою спробою цілісно представити українському читачеві постать Петра Григоренка – генерала Радянської армії, видатного правозахистника, публіциста, члена-засновника Московської та Української гельсінської груп – як одного з найактивніших та найпослідовніших борців за громадянські та національні права та свободи в СРСР у другій половині ХХ століття.
Книга вийшла у 1953 році в Парижі польською та французькою мовами, в тому ж році з'явилося німецьке видання і кілька англомовних (у Лондоні, в Нью-Йорку, в Торонто), трохи пізніше - іспанське, італійське, шведське.
Чеслав Мілош публікувався як поет з дев'ятнадцяти років. На час написання «Поневоленого розуму» він був автором трьох книг віршів. Вже друга звернула на нього увагу усього польського літературного середовища, третя зробила його одним з найвпливовіших польських поетів, четверта книга віршів вийшла в еміграції одночасно з «Поневоленим розумом», у тому ж 1953 році.
Книга супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому є ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.
Козацьку конституцію або «Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького» уклали 1710 р. під Бендерами обраний на гетьманську булаву Пилип Орлик з одного боку, та генеральна старшина і козацтвом – з іншого.
Її можливості - виняткове почуття слова, тонке почуття гумору - дозволяли писати про що завгодно. Але навіщо писати "про що завгодно", коли живеш у такій конкретній країні? Іноді вона - частіше на прохання редактора, ніж за власною ініціативою, - створювала і інші, зовсім несподівані тексти. Ліричні шедеври. Про останню королівської весілля XX століття. Про подорож на край світу.
«Брама світла: Шістдесятники» – це зібрання наукових праць автора по різних журналах, газетах, наукових виданнях, а також особисті записки про людей, які жили і творили в 60-ті рр. ХХ ст., яких ми звикли називати «шістдесятниками». Це люди кіно, театру, поети і письменники, художники, науковці. З більшістю цих людей автор був особисто знайомий і підтримував дружні стосунки.
Книга розповідає про малодосліджену сторінку історії — польсько-українську війну 1942—1947 років. На базі широкого кола архівних документів, зокрема раніше недоступних, автор розглядає причини, перебіг та наслідки довготривалого конфлікту між українцями та поляками на теренах сучасних Західної України та Східної Польщі.
Показано вплив політичних процесів на перебіг військових дій, спроби налагодження співпраці між українцями і поляками під час і після Другої світової війни. Окрему увагу приділено ролі і місцю цієї війни в пам’яті обох народів.
У повістях Л. Чуковської "Софья Петровна" і "Спуск под воду" знайшли художнє осмислення трагічні роки в житті СРСР: рік тридцять сьомий і рік сорок дев'ятий. Одна з дивних особливостей цих повістей в тому, що написані вони майже в один час з зображуваними подіями. XX з'їзд партії прочинив над штабелями трупів закривавлений край рогожі. Вже одне це врятувало в п'ятдесяті роки від загибелі мільйони живих, напівмертвих і тих, у кому жевріло життя ще на один подих
Книга являє собою полемічні нотатки про поведінку Росії на міжнародній арені, цілі російської зовнішньої політики, відносини Росії і Заходу і відношення Росії до нових незалежних держав.
Автор розглядає міжнародну активність російської влади з точки зору того, наскільки вона відповідає потребам трансформації Росії
Ця книга - зустріч зі світом музики і думки Валентина Сильвестрова, одного з тих композиторів, які визначили тенденції розвитку світової музики рубежу століть. В основу книги лягли публічні виступи композитора на зустрічах, організованих у Києві в 2007 році. Валентин Сильвестров розповідає про твори, які він створював протягом більш як сорока років, а також відповідає на різноманітні, часом провокаційні запитання ведучого (київського композитора С. Пілютикова) та інших учасників зустрічей

   
  • Останні коментарі

    Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар