TOP-книг, які варто прочитати - Україна Incognita
Україна Incognita » TOP-книг, які варто прочитати

TOP-книг, які варто прочитати

У книзі розкрито так званий «радянський» культурний процес 1910-1930-х років ХХ століття: крізь своєрідне «задзеркалля» офіційної епохи і зсередини - через листування, спогади, щоденникові нотатки. Зокрема, йдеться про взаємовідношення життя й мистецтва, влади й діячів культури, їх роль та місце в умовах радянської ідеології.
Автор книги в описуваний період брав участь у військових операціях по ліквідації «диверсійно-терористичних» груп у Західній Україні. Книга розповідає про діяльність ОУН, про багаторічне протистояння у Західній Україні, де йшла неоголошена війна, яка забрала більше сотні тисяч життів з обох сторін. Автор зі свого погляду оцінює події минулого, учасником або свідком яких був сам, і інтерпретує їх з позицій сьогодення.
Подорожні нотатки українського громадського діяча, адмірала флоту Австро-Угорщини, австрійського військового лікаря, - це своєрідна яскрава картина Європи, Азії та північно-східної Африки кінця ХІХ століття. Автор, мандруючи світом, споглядаючи картини життя далеких країн, знайомиться з їхньою культурою та світоглядом і водночас - відчуває нерозривний зв’язок із батьківщиною, бо через пізнання інших народів доходить до глибшого розуміння менталітету українців.
Праця за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків, і обмежень, дослідив феномен незнищенності її як «душі нації», «найціннішого скарбу» народу. Водночас автор з'ясовує, яких негативних наслідків завдали процесові творення літературної мови репресії цензурних відомств царської Росії та політика партійно-більшовицького терору проти українського відродження в 20-30-х роках XX століття.
Автор подає характеристику й аналіз боїв під Жовтими Водами, під Корсунем, під Пилявцями, під Берестечком та під Батогом. У кожному нарисі аналізує топографічні умови та загальні обставини, які супроводжували подію, докладно характеризує війська противників: польське та українсько-татарське. Він ретельно підраховує кількість військ окремих партнерів, порівнюючи цифри. Дуже цінне також порівняння українського війська з тогочасними арміями, що діяли під час 30-річної війни, а далі - тактики Богдана Хмельницького - з тактикою знаменитих його сучасників.
По другій світовій війні Москва негайно посилила свої агентурні установи й розкладову працю для знищення української політичної еміграції та її спротиву, зокрема у нас, в Америці й Канаді. Ці агентури пробують викликати в нашій суспільності цілковитий семантичний хаос...
Книги містить матеріали, що стосуються діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства в Києві, розвитку української журналістики 1870-х рр., прийняття Емського указу 1876 р. та його наслідки для українського національного руху.
На підставі стародавніх скандинавських джерел (крім ісландських саґ) автор висвітлює проблему походження Русі, з’ясовує культурні обставини раннього середньовіччя на Сході й Заході, детально аналізує скандинавський сектор проблеми, залучаючи шість складників давньоскандинавської інтелектуальної творчості – поетичну едду, поезію скальдів, рунічні написи, правову й географічну літературу, хроніки та літописи.
Листування між Іваном Франком і Михайлом Драгомановим виходить далеко за рамки особистих стосунків двох великих особистостей. Без аналізу цих документів епохи неможливо досліджувати ні розвиток літературного процесу в Україні останньої чверті ХІХ ст., ні національний рух того періоду в цілому.
Матеріали книги ілюструють розвиток Симона Петлюри, від людини, спочатку зв'язаної марксівською ідеологією й партійною програмою, до понадпартійного державника, Голови Директорії Української Народної Республіки. Статті Петлюри допоможуть простежити його ідейну путь від українського автономізму, що через федералізм пробився до ідеї державної самостійної України. Шлях Симона Петлюри відбиває розвиток ідей українського національного відродження першої чверті минулого сторіччя.

   
  • Останні коментарі

    Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар