Іван Лисяк-Рудницький. Історичні есе - Україна Incognita
Україна Incognita » TOP-книг, які варто прочитати » Іван Лисяк-Рудницький. Історичні есе

Іван Лисяк-Рудницький. Історичні есе

Наприкінця свого життя Іван Лисяк-Рудницький виношував ідею написати книгу «Формування української нації: історія та інтерпретації». Хронологічно ця робота мала обіймати весь історичний розвиток України - від античності аж до післявоєнної (після 1945 р.) доби. Події української історії у ній мали бути поміщені в загальний східноєпровейський та євразійський контексти... Центральною темою мала бути формування новітньої української нації, з оцінкою соціальних, політичних та інтелектуальних факторів, які визначали цей процес.

По суті справи, мова йшла про написання нової синтези української історії, яка б узагальнила творчий доробок вченого за майже сорок років його наукової діяльності. На жаль, цьому плану не довелося здійснитися: його раптова смерть перекреслила усі творчі задуми. Проте розсіяні у багатьох наукових і публіцистичних виданнях статті Івана Лисяка-Рудницького дозволяють відтворити його погляди на ключаові моменти українського історичного процесу.

Від упорядника


ЗМІСТ (Том 1)

Петро Лисяк-Рудницький. Передмова

Омелян Пріцак

Іван Лисяк-Рудницький як учений і „комунікатор“

Ярослав Грицак. Від упорядника

Україна між Сходом і Заходом

Формування українського народу і нації (Методологічні зауваги)

Проблеми термінології і періодизації в українській історії

Зауваги до проблеми „історичних“ і „неісторичних“ націй

Феодалізм

Дослідження з козацької історії

Розмова про барокко

Переяслав: історія і міф

Польсько-українські стосунки: тягар історії

Зауваження до коментаря проф. В.Сукенніцького

Українські відповіді на єврейське питання

Зауваження до статті професора Цві Гітельмана

„Соціально-політична роль євреїв в Україні“

Роля України в новітній історії

Інтелектуальні початки нової України

Структура української історії в XIX столітті

Каразин і початки українського національного відродження

Іполіт Володимир Терлецький

Козацький проект Міхала Чайковського під час Кримської війни: аналіз ідей

Францішек Духінський і його вплив на українську політичну думку

Михайло Драгоманов

Із Драгоманівських студій

Драгоманов як політичний теоретик

Перша українська політична програма: „Переднє слово“ до „Громади“ Михайла Драгоманова

Михайло Драгоманов і проблема українсько-єврейських взаємин

Проблема українсько-єврейських взаємин в українській політичній думці ХГХ ст.

Іван Франко у своїх німецьких писаннях

Українці в Галичині під австрійським пануванням

Карпатська Україна: народ у пошуках своєї ідентичності

Український національний рух напередодні першої світової війни


ЗМІСТ (Том 2)

Четвертий Універсал та його ідеологічні попередники

Французька і совєтська революції

Українська революція з перспективи сороколіття

Вклад Галичини в українські визвольні змагання

Напрями української політичної думки

Суспільно-політичний світогляд Володимира Винниченка у світлі його публіцистичних писань

Український комуністичний маніфест

Микола Хвильовий

Консерватизм

Вячеслав Липинський

Вячеслав Липинський: державний діяч, історик та політичний мислитель

Політичні ідеї Липинського з перспективи нашого часу

Назарук і Липинський: історія їхньої дружби та конфлікту

Націоналізм

Український визвольний рух під час другої світової війни

Українська Національна Рада та ідея соборности

Новий Переяслав

Україна в еволюції радянської системи

Проти Росії чи проти радянської системи?

Правопорядок і революція

Обережно з утопіями!

Виродження та відродження інтелігенції

В обороні інтелекту

Дискусійні виступи на Міжнародному історичному конгресі

Довкола міжнародного історичного конгресу у Відні

Що робити?

Радянська Україна з історичної перспективи

Русифікація чи молоросиянізація

Політична думка українських підрадянських дисидентів

Націоналізм і тоталітаризм. (Відповідь М. Прокопові)


Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. Том І. / Пер. з англ. M. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої. – Київ: Основи, 1994. – 554 с.

ББК 63.3(4Укр.) Л 63
ISBN 5-7707-6483-Х 
ISBN 5-7707-6484-8 
ISBN 1-895571-02-2

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. Том 2 / Пер. з англ. У. Гавришків, Я. Грицака. – Київ: Основи, 1994. – 573 с.

ББК 63.3(4Укр.)
ISBN 5-7707-6483-Х 
ISBN 5-7707-6485-6 
ISBN 1-895571-02-2

 

   

  • Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар