TOP-книг, які варто прочитати - Україна Incognita
Україна Incognita » TOP-книг, які варто прочитати

TOP-книг, які варто прочитати

Книга супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому є ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.
Козацьку конституцію або «Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького» уклали 1710 р. під Бендерами обраний на гетьманську булаву Пилип Орлик з одного боку, та генеральна старшина і козацтвом – з іншого.
Її можливості - виняткове почуття слова, тонке почуття гумору - дозволяли писати про що завгодно. Але навіщо писати "про що завгодно", коли живеш у такій конкретній країні? Іноді вона - частіше на прохання редактора, ніж за власною ініціативою, - створювала і інші, зовсім несподівані тексти. Ліричні шедеври. Про останню королівської весілля XX століття. Про подорож на край світу.
«Брама світла: Шістдесятники» – це зібрання наукових праць автора по різних журналах, газетах, наукових виданнях, а також особисті записки про людей, які жили і творили в 60-ті рр. ХХ ст., яких ми звикли називати «шістдесятниками». Це люди кіно, театру, поети і письменники, художники, науковці. З більшістю цих людей автор був особисто знайомий і підтримував дружні стосунки.
Книга розповідає про малодосліджену сторінку історії — польсько-українську війну 1942—1947 років. На базі широкого кола архівних документів, зокрема раніше недоступних, автор розглядає причини, перебіг та наслідки довготривалого конфлікту між українцями та поляками на теренах сучасних Західної України та Східної Польщі.
Показано вплив політичних процесів на перебіг військових дій, спроби налагодження співпраці між українцями і поляками під час і після Другої світової війни. Окрему увагу приділено ролі і місцю цієї війни в пам’яті обох народів.
У повістях Л. Чуковської "Софья Петровна" і "Спуск под воду" знайшли художнє осмислення трагічні роки в житті СРСР: рік тридцять сьомий і рік сорок дев'ятий. Одна з дивних особливостей цих повістей в тому, що написані вони майже в один час з зображуваними подіями. XX з'їзд партії прочинив над штабелями трупів закривавлений край рогожі. Вже одне це врятувало в п'ятдесяті роки від загибелі мільйони живих, напівмертвих і тих, у кому жевріло життя ще на один подих
Книга являє собою полемічні нотатки про поведінку Росії на міжнародній арені, цілі російської зовнішньої політики, відносини Росії і Заходу і відношення Росії до нових незалежних держав.
Автор розглядає міжнародну активність російської влади з точки зору того, наскільки вона відповідає потребам трансформації Росії
Ця книга - зустріч зі світом музики і думки Валентина Сильвестрова, одного з тих композиторів, які визначили тенденції розвитку світової музики рубежу століть. В основу книги лягли публічні виступи композитора на зустрічах, організованих у Києві в 2007 році. Валентин Сильвестров розповідає про твори, які він створював протягом більш як сорока років, а також відповідає на різноманітні, часом провокаційні запитання ведучого (київського композитора С. Пілютикова) та інших учасників зустрічей
Книга висвітлює сенс життя в різних його проявах, тобто у ставленні людини до ближнього, суспільства й Бога. Ідеться про чинники, що впливають на тілесне й духовне життя: чесноти й пороки, почуття й цінності тощо. Книга задумана як орієнтир для поведінки кожної людини за різних умов. Йоганнес Гессен висвітлює сенс життя з філософського погляду. Оскільки Католицька Церква в Німеччині, до якої належав автор, чинила сильний спротив націонал-соціалістичному світогляду, диктаторська влада позбавила його посади професора філософії в університеті в Кельні.
У 12-му виданні вперше опубліковано всі відомі звернення холодноярців за 1919 – 1921 рр., які підтверджують документальність твору. В додатках читач зможе знайти і свідчення очевидців про московські злочини в України, нові дослідження про отаманів Клепачів, Олександра Квашу, Прокопа Пономаренка, інших повстанців, нарис про долю Лариси Янг, дочки Юрія Горліса-Горського, матеріал про вшанування отаманів Василя Чучупака, Пилипа Хмари, Чорного Ворона (Миколи Скляра), Ларіона Загороднього їхніми духовними нащадками
«Просторінь Шевченкового слова» - книга вочевидь підсумкова у науковій творчості Юрія Барабаша-шевченкознавця. По суті, вона є заключною частиною дослідницької трилогії ученого, початок якої поклала монографія «Коли забуду тебе, Єрусалиме…/ Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії». Другою частиною слід вважати дослідження «Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма» (2004 р.). Наукові ідеї, апробовані в ньому, тепер знайшли своє продовження у нових студіях про просторінь Шевченкового слова.

   
  • Останні коментарі

    Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар