Анатолій Свідзинський. Синергетична концепція культури - Україна Incognita
Україна Incognita » TOP-книг, які варто прочитати » Анатолій Свідзинський. Синергетична концепція культури

Анатолій Свідзинський. Синергетична концепція культури

Книгу присвячено широкому колу питань теорії культури, що стосуються як природничих, так і гуманітарних наук. Ідея про те, що культура є феноменом самоорганізації ноосфери, була вперше висловлена автором ще 1992 р. Значно докладніше вона була розроблена у книзі «Самоорганізація і культура» (Київ, 1999). З того часу в науковому апараті культурології значно звичнішими стали поняття синергетики та кібернетики. З цих позицій автор аналізує цілу низку актуальних проблем культури, зокрема, й української, з притаманними їй гострими аспектами.

Автор приходить до висновку, що проблеми нації потрібно пояснювати в контексті теорії культури (сам Свідзинський за освітою – фізик). З такою думкою пан Анатолій у 1993 році готує невеличку працю з досить іронічною назвою «Це складне національне питання». Розуміючи, що його тези у позитивному сенсі збігаються з тезами діячів ОУН, він прагне внести деяку новизну в це питання. Таким чином з’явилася синергетична концепція культури, в якій автор намагався відійти від діалектичного матеріалізму, який, на його думку, фундаментально спотворив свідомість науковців XX століття.

Зміст

 1. Постановка питання. Критичний розгляд визначень поняття «культура»
 2. Що таке самоорганізація? Культура як феномен самоорганізації ноосфери
 3. Критика гайєківської концепції культури
 4. Культура як процес і як потенціял
 5. Культура людства і культура індивіда
 6. Релігія та культура
 7. Синергетика і метафізика свободи
 8. Природа зла і християнська теодицея
 9. Наука і релігія
 10. Мова і культура
 11. Ієрархія в системі духовних цінностей
 12. Проблема порівняння культур
 13. Культура і цивілізація
 14. Масова культура
 15. Етногенез, нація, державотворення
 16. Національна ідея як концепт культури
 17. Спроби побудови української державності
 18. Про освіту та науку в Україні
 19. Українсько-російські культурні взаємовпливи
 20. Російський шлях
 21. Комунізм – злоякісна утопія людства
 22. Чи існують закони історії?
 23. Сцилла і Харибда на шляхах культури
 24. Чи можна гармонізувати різні культурні практики?
 25. Синергетична парадигма, антропний принцип та культура
 26. Виклики XXI століття: бути чи не бути людству
 27. Філософське резюме

Свідзинський А.В. Синергетична концепція культури. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 696 с.

ISBN 978-966-361-357-4

   

 • Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар