Результати пошуку за авторами - Україна Incognita
Україна Incognita » Історія і "Я" » Результати пошуку за авторами

Результати пошуку за авторами

Іван Котляревський не травестував Вергілієву «Aeneis», як це зробили Скаррон, Блюмауер чи Осіпов. Основоположник класичної української літератури просто «переложил» російську «Энейду» на рідну авторову мову. «З перших же рядків поеми Котляревського виясняється, — зазначає М. Зеров, — що це твір не цілком оригінальний, що його замисел, композиція і навіть художні засоби запозичено з чужомовного зразка (…). Досить поверхового розгляду, щоб установити велику залежність української «Енеїди» Котляревського од російської — Осіпова та Котельницького (…) Всі головні епізоди Верґілієвої поеми [Котляревський] переказує за Осіповською поемою: нема ні одної Верґілієвої риси, яку б він вніс у своє оповідання незалежно од російської «Енеїди». (…) І не тільки характеристики, не тільки гумористичні коментарі з приводу тих чи інших епізодів, але й окремі вирази, порівняння, влучні афоризми, кмітливі спостереження, веселі «словоизвития», макаронічні промови
Автор: Євген ЗАРУДНИЙ, кандидат філософських наук, Харків  0
Автор: Євген ЗАРУДНИЙ, кандидат філософських наук, Харків  0
Київські старці перебували у перманентній ідейній опозиції щодо свого візантійського «изначалия» (а також і «началия»). В той час як ортодоксальне вчення ромеїв не допускало відхилення від освяченої віками «докси», завдяки чому поширення вчення Христа розумілося ними лише як приєднання навернених у християнство народів до візантійського pax romana, ідеологи руського православ’я натомість відстоюють інтенсивний (революційний), а не екстенсивний (еволюційний) шлях розвитку світової релігії. Як і в науці, де теорія, остання за часом, є більш наближеною до істини (наприклад, механіка Ейнштейна більш істинна, аніж механіка Ньютона), так і у служінні Богові істина, відкрита останньому з пророків або народів, спростовує діалектично, вміщуючи в себе, істини попередні. Свого часу саме такими цілком науковими аргументами пророк Мухаммед доводив істинність ісламу.
Автор: Євген ЗАРУДНИЙ, кандидат філософських наук, Харків  0
Суворий, але часто й справедливий суддя українського сепаратизму Ніколай Ульянов зазначав, що українське козацтво «ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит» («Происхождение украинского сепаратизма». N.Y.,1966; М.,1996). Про які інститути може йти мова? Арнольд Тойнбі, наприклад, пропонує на вибір три варіанти: «казаки представляли собой полумонашеское военное братство наподобие братства викингов, эллинского спартанского братства или же рыцарского ордена крестоносцев» («Постижение истории». М.,1991). Звичайно, найбільш привабливою, «аристократичною», версією є порівняння козацтва з рицарством. Така паралель вигідно підкреслює спорідненість України з Європою саме у культурному аспекті, адже європейська рицарська культура, на відміну від спартанської антикультури та середньовічного варварства норманів, залишила світові, окрім ратної звитяги, зразки і високохудожнього мистецтва, і шляхетної поведінки.
Автор: Євген ЗАРУДНИЙ, кандидат філософських наук, Харків  0
Видану 1966 року в Нью-Йорку книгу російського письменника і філософа Ніколая Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма», де автор «ведет откровенный бескомромиссный разговор об украинском самостийничестве, которому дает резко негативную оценку» (редакційна передмова у журналі «Москва», 1992 рік), слід було б включити першим номером до списку обов’язкової літератури курсів історії України і українознавства навчальних закладів країни. Більш переконливого свідчення величі українського народу та його історії годі шукати — навіть у найзаповзятіших «самостійників».
Н.Ульянов помер у 1985 році. І того ж року розпочалася перебудова косметично (серпом і молотом) відремонтованої комуністами російсько-імперської вавілонської вежі. Третій Рим її не витримав: «упав, упав великий Вавилон,... бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи».
Автор: Євген ЗАРУДНИЙ, кандидат філософських наук, Харків  0
   
  • Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар