NB! - Україна Incognita

NB!

У історії Новий час розпочався з великого європейського конфлікту — Тридцятирічної війни, в яку тією чи тією мірою були втягнуті практично всі держави континенту. Війна, що розпочалася як релігійне протистояння між католиками і протестантами, фактично означала боротьбу за докорінні зміни в політичній, економічній і культурній структурах держав. Ба більше, в міру розвитку воєнних дій релігійне протистояння переросло в боротьбу за політичну гегемонію в Європі. Цей чинник, разом з іншими, означав перехід до так званої Вестфальськой системи міжнародних відносин, елементи якої не лише збереглися, а й успішно функціонують зараз.
«В составе царской России Крым был отсталой колониальной окраиной». Це не фраза з тексту, написаного кимось з тих, кого в нинішній Москві навіть у солідних виданнях називають «нэзалежниками» або «бендеровцами». Це твердження міститься в статті «Крымская автономная советская социалистическая республика, Крым» Большой советской энциклопедии, або БСЭ, том 35, і сформульовано його московським же авторським колективом.
Виникає запитання: чому продрозверстка 1930 — 1932 рр. в Україні виявилася особливо репресивною? Планування хлібозаготівель — справа суб’єктивна. Той, хто планує, керується одному йому відомими міркуваннями. Але відповідь є, і вона переконлива. Варто лише поглянути на статистику антирадянських повстань у першому кварталі 1930 р.: Україна — 3 190, Центральна Чорноземна область — 924, Північний Кавказ — 427, Нижня Волга — 267. Повстання в Україні відрізнялися не тільки кількістю. Вони були найнебезпечнішими для влади внаслідок прикордонного становища України і сусідства її з багатомільйонним українським населенням Польщі (Західна Україна).
У прийнятій 9 грудня 1948 р. Конвенції ООН «Про попередження злочину геноциду і покарання за нього» геноцид визначався як дії, спрямовані на знищення повністю або частково будь-якої національної, етнічної, расової або релігійної групи як такої. Під знищенням малося на увазі не тільки пряме фізичне нищення, а й навмисне створення життєвих умов, розрахованих на цілковиту або часткову ліквідацію перелічених груп. Конвенція приймалася консенсусом і була ратифікована сталінським урядом тільки після того, як із переліку зникла п’ята група — соціальна. Нищення ворожих соціальних верств населення являло собою офіційну програму так званого соціалістичного будівництва в СРСР.
Створену у результаті Другої світової війни соціалістичну систему регулярно лихоманило. Керівництво Радянського Союзу ціною неймовірних зусиль ледь встигало «розрулювати» економічні негаразди та політичні кризи, які перманентно виникали у Чехословаччині, Болгарії, Польщі, Угорщині, не гребуючи при цьому й військовим втручанням, чим ще більше загострювали суспільні проблеми у власній країні та створювали собі головний біль на міжнародній арені. У 1967 році у суспільну стагнацію почала стрімко занурюватися Чехословаччина. Політична закостенілість і особиста обмеженість президента і партійного очільника Чехословаччини неосталініста Антоніна Новотного пришвидшили зростання невдоволення керівництвом країни не лише у середовищі народних мас, але й у самій владній верхівці.
Завдяки більшовицькій пропаганді Перша світова війна виявилася в тіні другої страшної світової трагедії. Кажуть, що ХХ століття почалося не за календарем 1901 року, а з початком Першої світової війни в серпні 1914. Саме з її першими залпами закінчився період у європейській історії між 1890 і 1914 рр., що отримав назву Belle Epoque — Прекрасна епоха. Тоді здавалося, що мир запанував на теренах континенту і досягнення науки та техніки обіцяли рожеве майбутнє.
Перша світова війна, що закінчилася 11 листопада 1918 року Комп’єнським перемир’ям, а 1919—1920 рр. Версальською й іншими мирними угодами, перевернула життя людства, як це бачиться сьогодні, набагато радикальніше, ніж Друга світова війна, що спалахнула після неї та виросла з неї, була більш кровопролитною та руйнівною. Вважається, що з початком 1914 року Першої світової війни завершилося Велике ХІХ століття, що почалося 1789 року з Великої Французької революції, і почалося Мале двадцяте століття, що завершилося 1991 року розпадом СРСР і радянського блоку та падінням комунізму в Європі.
Це безглузде звинувачення І. Мазепи у «польськості», на превеликий жаль, було акцептовано майже без спротиву українським суспільством у ХVІІІ ст. і перейшло у свідомість української демократичної інтелігенції ХІХ ст. На довгі роки в її уяві гетьман Іван Мазепа, а за ним і представники українських шляхетсько-поміщицьких кіл розцінювались у суспільній свідомості як реакційна верства, ворожа народним масам, чужа їм як соціально, так і національно. «Коли почались у початку ХVІІІ століття перші так звані «гоненя на українство» в сфері духовного й релігійного життя, — зазначає В. Липинський, — то тоді, — як це вже виразно підкреслив Драгоманов — «з початку ХVІІІ століття на протязі 30 літ не було в Росії висвячено ні одного архиєрея Великороса, а все Українці — які й урядували по всіх епархіях від Києва до Сибіру».
Мало знайдеться українців, які б не чули про славетного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Його спадок — то направду наша національна гордість. Героїчні походи Сагайдачного Чорним морем (лише саме здобуття Кафи та визволення десятків тисяч бранців-християн, приречених до продажу на невільничому ринку, чого варте!); незабутня перемога над турецьким військом під Хотином (осінь 1621 р.), котра мала воістину всеєвропейське значення; відновлення православної ієрархії в Україні саме за гетьманування Сагайдачного (1620 р.)... Навіть бодай одного з цих славетних чинів вистачило би для того, щоб забезпечити звитяжцеві Хотинської перемоги почесне місце в історії України.
Роман Фенімора Купера The Spy: A Tale of the Neutral Ground, у наших перекладах «Шпигун», завершується тим, що головний герой Гарві (Харві) Берч, скромний і невідомий інформатор генерала Вашингтона, гине в битві з англійцями вже в другій війні за незалежність США.

   
  • Останні коментарі

    Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар