Україна Incognita

Історія і Я

Несподіваний перегук: В’ячеслав Липинський та Iван Франко-2

Саме такий обмежений погляд Михайла Драгоманова на місце і роль основних класів суспільства, його «мужикофільство», за висловом Івана Франка, обумовили «і в чисто культурних та освітніх справах занадто вузьке розуміння нації як плебса, не позволяло йому ставити діло національного розвою так широко як воно ставиться у нас нині». І перед І. Франком, і перед В. Липинським, таким чином, із визнанням і прийняттям ідеї самостійності української нації поставало завдання пошуку нових соціальних і політичних орієнтирів та механізмів їхньої реалізації. У цих пошуках обидва діячі були далекі від однобічного доктринерства, доповнюючи соціальний плюралізм плюралізмом політичним і релігійним.

Сімейний альбом України

Тернистий український державницький шлях

Цьогоріч минуло 100 років від часу, як 29 квітня 1918 року у Києві Всеукраїнський з’їзд хліборобів одностайно закликав проголосити Гетьманом України Павла Скоропадського. одразу ж було проголошено про створення Української Держави на чолі з Гетьманом, який узяв на себе повноваження щодо управління країною. Минулого року в київському видавництві імені Олени Теліги з’явилась друком моя книга «Лохвицьке Товариство сільських господарів та повіт. - Історія, наука і долі на зламі доби». Вона налічує 827 сторінок великого формату й вміщує нариси, біографії членів Товариства, в ній є досить багато документів, афіш цього направду знаменитого Товариства, світлин старовинних будівель реґіону та наших краян.
23 вересня
1846. Німецький астроном Йоганн Галле відкрив планету Нептун
1872. Народилась Соломія Крушельницька, українська оперна співачка
1919. На спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалено рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна
1937. Помер Зиґмунд Фройд, австрійський психіатр

Дмитро Дорошенко. Мої спомини про давнє минуле

Автор споминів подає не лише опис подій, свідком яких був, але й дає нам змогу відчути дух і сподівання того часу, знайомить із дуже відомими вже тоді діячами українства, - літераторами, митцями, журналістами, науковцями, меценатами, і дає можливість спостерегти за виходом на публічну арену тих постатей, які відіграють історичні ролі пізніше - за доби Визвольних змагань.

Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар